CELODIN Zalai Alapítvány >>

Celodin Zalaer stiftung >>

Projekt bemutató >>

Projektbeschreibung >>

Elérhetőségek >>

Erreichbarkeit >>


Pillanatképek >>Momentaufnahmen>>

A térség bemutatása>> Frauen in der Familie in Ungarn >>

  Ungarische Frauen auf dem Arbeitsmarkt >>

  Frauen in der Europäischen Union >>


<< vissza

Zalai Alapítvány


CELODIN-Central European LOcal Development Information Network
CELODIN- Helyi Fejlesztések Közép Európai Információs Hálózata


Az alapítvány célja:

 • A tudáshoz, információhoz, forráslehetőségekhez való HOZZÁFÉRÉS biztosítása a helyi fejlesztés szereplői számára.


Célcsoportok
:

 • a térségben működő kisvállalkozások
 • önkormányzatok és kistérségi társulások
 • civil szervezetek


Az alapítvány székhelye:

 • Zalaszentgróton található, a CELODIN Zalai Forrásközpont irodájában. Ez az iroda ad helyet a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara térségi szervezetének, valamint itt található a Zala Megyei EU Pont Aliroda.


A céljai megvalósulása érdekében különösen az alábbi feladatokat látja el:

 • információ- szolgáltatás kistérségi, vidékfejlesztési és területfejlesztési ügyekben,
 • tanácsadó tevékenység kistérség fejlesztő szervezetek számára,
 • kisvállalkozások munkájának segítése
 • partnerségi kapcsolatok szervezése,
 • forrásteremtés, pályázatok készítése,
 • közhasznú szervezetek számára szolgáltatások biztosítása,
 • EU információk biztosítása,
 • hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének segítése,
 • projekt koordináció, projekt menedzselés.


Az alapítvány működési területe:

 • Elsősorban Zalaszentgróti statisztikai körzet,
 • továbbá Zala megye, és a Nyugat-Dunántúli Régió

Az iroda erősségei és specifikumai:

 • Igényekhez igazított, helyben elérhető szolgáltatás
 • Emberi tényezők, személyes kapcsolatok
 • Hálózat- a helyi szereplőkre építve
 • Helyi szakértői kapacitások hasznosítása és fejlesztése
 • Partnerségi kapcsolatok kiépítése
 • EU információk biztosítása
 • A forrásteremtés lehetőségeinek feltárása


Az alapítvány közhasznú szervezet, amely önálló jogi személyként működik.
Az alapítvány nyitott, vagyonával önállóan gazdálkodik.
Vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve folytat.
Gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt a közhasznú céljai szerinti tevékenységre fordítja vissza.
Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, tőlük anyagi támogatást nem fogad el.


<< vissza

EGY PROGRAM, AMELY A NŐI ESÉLYEGYENLŐSÉG JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN SZÜLETETT.


A program célja:

 • A nemek közötti esélyegyenlőség javítása, a női vállalkozók esélyeinek erősítése, üzleti partnerkapcsolatok kiépítése.

A program által elérni kívánt célcsoportok:

 • Zalaszentgrót térségében működő női vállalkozások
 • A Nyugat-Dunántúli Régió sikeres női vállalkozásai
 • Burgenlandi Nikitsch térségének sikeres női vállalkozásai


A program szükségességének okai
:

 • A világon mindenütt, így Magyarországon is hátrányos helyzetben vannak a nők a házon kívüli munka világában. A hátrányok halmozottan jelentkeznek a városhiányos, elmaradott rurális térségeknek számító aprófalvas szerkezetű területeken. A vidéken élő nők esélyegyenlősége, munkavállalási-, vállalkozási lehetősége lényegesen elmarad a városban élők adottságaitól.
  Így van ez a zalaszentróti statisztikai kistérségben is, melynek 23 települése adja az ANIMA program elsődleges színhelyét.
  Erre a térségre jellemző a kisvállalkozások, és az önfoglalkoztató vállalkozások működtetése. A demográfiai mutatók szerint a nők aránya a magasabb, a munkaerőpiac mégsem kínál számukra elhelyezkedési lehetőséget, hiszen a térségnek nincs olyan foglalkoztatási alternatívája, amely lehetőséget kínálna a fiatal női lakosság számára.


Mivel segítheti az ANIMA program a női vállalkozásokat?

 • Erősíti a térségben működő női kisvállalkozások együttműködését, munkavégzésükhöz a kapcsolatok révén tényleges, segítségnyújtást biztosít.
 • Egyedi szakkönyvtárat alakít ki, amely tartalmazza a vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó alap dokumentumtárat, valamint a női esélyegyenlőség alapkönyvtárát.
 • A női vállalkozások marketing munkáját segíti termékeik, szolgáltatásaik Internetes bemutatásával.
 • Az információs társadalom vívmányainak felhasználásával a Magyarországon egyedi kezdeményezésnek számító internetes közösség kialakítása révén fellazítja a vállalkozások idő és térkorlátait.
 • Személyes kapcsolatok kialakítása a térség vállalkozói és belföldi partnereik valamint a Burgenlandi Nikitsh környékén működő vállalkozások között.


Az ANIMA program konkrét tevékenységi elemei
:

 1. Női vállalkozások segítése
  • Személyiségfejlesztő tréning
  • Vállalkozói szolgáltatás, tanácsadás
  • Női vállalkozói alapkönyvtár létrehozása
  • Vállalkozói esték
 2. Női vállalkozói honlap elkészítése, internetes közösség létrehozása
 3. Partnerségi kapcsolatok kiépítése


<< vissza


Név: CELODIN Zalai Alapítvány
Cím: 8790 Zalaszentgrót, Kinizsi tér. 5.
Tel/fax: 83/ 360- 057
E-mail: celoding@matavnet.hu, celodins@matavnet.hu

Munkatársak:Guitprechtné Molnár Erzsébet

1954-ben született. Végzettsége: népművelő- könyvtáros. Zala megyében, Türjén lakik. Tíz éven keresztül Türje község polgármestere volt. Az Ö polgármestersége idején jött létre Magyarország első választott települési gyermek- és ifjúsági önkormányzata. Kezdeményezője és hét éven keresztül elnöke a ZalA-KAR Térségi Innovációs Társulásnak. Tizedik éve elnöke a Zalai Falvakért Egyesületnek. Érdeklődési területe, és egyben munkaterülete a vidékfejlesztés, a kistérségi munka, az elmaradott térségek felzárkóztatásának lehetősége, a hátrányos helyzetűekkel való foglalkozás, a pályázatkészítés és pályázati tanácsadás.Talpalló Péterné (Edit)

1954-ben született Egerváron. Végzettsége képesített könyvelő. Jelenleg Türjén lakik, férjezett, két felnőtt gyerek édesanyja. 1993 december 31-étől a Generali-Providencia Biztosító társaság üzletkötője, 1997-től főállású vállalkozóként dolgozik ugyanitt. A CELODIN stábot 2000. októberétől erősíti.

Vajda Veronika

1981-ben született Zalaszentgróton. 2003. februárjában diplomázott a BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskola számvitel szak vállalkozás szakirányán. Végzettsége közgazdász. Jelenleg Zalaszentgróton él. 2003 májusától a CELODIN Zalai Alapítvány munkatársa.

 

Dötki képzés (2003. 05. 14.) >>  
Internetes találkozó (2003. 07. 01.) >>  
Burgenlandi utazás (2003. 07. 08-09) >>  
Magyarországi látogatás (2003. szeptember) >>  

<<vissza

 

 

 

 

 

 

 

 


PILLANATKÉPEK A KÉPZÉSRŐL (2003. MÁJUS 14. DÖTK)
MOMENTAUFNAHMEN ÜBER DIE BILDUNG (14. MAI 2003 DÖTK)

A kisképekre kattintva megtekinthetők a nagyobb felbontású fotók is. Várjuk meg, amíg az összes kis méretű kép letöltődik, és csak utána kattintsuk el valamelyiket, különben megszakad a letöltés...

Auf die kleinen Bildern geklickt sind die Bilder auch in größerer Aufschlüsselung zu beobachten. Warten sie zuerst, bis alle kleinen Bilder abgerufen werden, und erst dann klicken sie mit der Maus, sonst wird die Abrufung abgebrochen...

Tréning közben... Tréning közben... Tréning közben...Kinagyít
Kocsis Anikó Dötkön, az udvaron tréning

<< vissza


 

 

 

 

PILLANATKÉPEK AZ INTERNETES TALÁLKOZÓRÓL

Kinagyít
Kinagyít
Kinagyít
Internetes találkozó
Internetes találkozó
Internetes találkozó

<<vissza


 

 

 

 

 

PILLANATKÉPEK AZ OSZTRÁK TANULMÁNYÚTRÓL (2003. 07. 08-09.)

Kinagyít
Kinagyít
Kinagyít
Megérkezés
Előadás az energiamalomban
Előadás az energiamalomban
Kinagyít
Kinagyít
Kinagyít
Divattervezőnél
Fazekasműhely megtekintése
Vinotéka

<<vissza


 

 

MAGYARORSZÁGI LÁTOGATÁS

Kinagyít
Kinagyít
Kinagyít
Gyülekezés a Deák Cukrászdában
Dötki ökoház megtekintése
Látogatás az Endes majorban
Kinagyít
Kinagyít
Kinagyít
Ebéd a Szent Antal fogadóban
Ágh-asztalosműhely
Kürtöskalács sütés Sényén
Kinagyít
 
Kinagyít
Termékbemutató Sényén
 
Az irodánál

<<vissza

 


Zalai Alapítvány


CELODIN - Central European LOcal Development Information Network
CELODIN - Europäisches Informationsnetz der Örtlichen Entwicklungen


Ziel der Stiftung:

 • ZUGANGssicherung zum Wissen, zur Information und Quellenmöglichkeiten für die Teilnehmer der örtlichen Entwicklung.


Zielgruppen
:

 • Kleinunternehmen in der Region
 • Selbstverwaltungen und Kleinraumvereinigungen
 • Zivilorganisationen


Sitz der Stiftung:

 • Er ist in Zalaszentgrót, im Büro des CELODIN Zalaer Quellenzentrums. In diesem Büro befinden sich die regionale Organisation der Handels- und Industriekammer von Komitat Zala und das Unterbüro des EU-Punktes von Komitat Zala.


Um seine Ziele zu verwirklichen, erfüllt sie die folgenden Aufgaben:

 • Informationserteilung in den Angelegenheiten der Kleinraum-, Provinz- und Flächenentwicklung,
 • Beratung für die Kleinraumentwicklungsorganisationen,
 • Beförderung der Arbeit der Kleinunternehmen
 • Organisierung der Partnerschaftsbeziehungen,
 • Quellenschaffung, Bewerbungsschreiben,
 • Dienstleistungssicherung für gemeinnützige Organisationen,
 • Sicherung von EU-Informationen,
 • Beförderung der Chancengleichheit der Gesellschaftsgruppen von ungünstiger Lage,
 • Projektkoordination, Projektmanagement.


Wirkungsbereich der Stiftung:

 • In erster Linie der statistische Kreis von Zalaszentgrót,
 • Weiterhin Komitat Zala und die Westtransdanubische Region

Stärke und Spezifikum des Büros:

 • Den Ansprüchen nach gerichtete, am Ort erreichbare Dienstleistungen
 • Menschliche Faktoren, persönliche Beziehungen
 • Netz - auf den örtlichen Teilnehmer basierend
 • Nutzen und Entwicklung der örtlichen Expertenkapazität
 • Ausbau von Partnerschaftsbeziehungen
 • Sicherung von EU-Informationen
 • Aufdeckung der Möglichkeiten zur Quellenschaffung


Die Stiftung ist eine eigennützige Organisation, die als selbstständige Rechtsperson funktioniert .
Die Stiftung ist offen, mit ihren Vermögen wirtschaftet sie selbstständig.
Unternehmertätigkeit entfaltet sie nur im Interesse der Verwirklichung ihrer eigennützigen Ziele.
Den während ihrer Tätigkeit erreichten Gewinn teilt sie nicht auf, sondern er wird wieder für ihre eigennützigen Tätigkeiten verwendet.
Die Stiftung übt keinerlei direkte politische Tätigkeit aus, ihre Organisation ist parteiunabhängig, sie unterstützt die Parteien finanziell nicht und sie nimmt von ihnen keine finanzielle Unterstützung an.
.


<< zurück

EIN PROJEKT FÜR DIE BEFÖRDERUNG DER CHANCENGLEICHEIT DER FRAUEN


Ziel des Projektes:

 • Verbesserung der Chancengleichheit zwischen den Geschlechtern, Verstärkung der Chancen der Unternehmerinnen, Ausbau von geschäftlichen Partnerbeziehungen.

Zielgruppen des Projektes:

 • Unternehmerinnen in der Umgebung von Zalaszentgrót
 • Erfolgreiche Unternehmerinnen in der Westtransdanubischen Region
 • Erfolgreiche Unternehmerinnen in der Umgebung von Nikitsch in Burgenland


Gründe der Notwendigkeit des Projektes
:

 • Überall in der Welt, so auch in Ungarn befinden sich die Frauen in der Welt der außerhäuslichen Arbeit im Nachteil. Die Nachteile treten auf den in der Entwicklung zurückgebliebenen Gebieten, wo die Menschen statt Städte in kleinen Dörfern leben, häufiger auf. Die auf dem Lande lebenden Frauen haben wesentlich weniger Möglichkeit, sich zu unternehmen oder einen Arbeitsplatz zu finden, als die Frauen in den Städten, sie haben nicht die gleichen Chancen. So sieht es auch in der statistischen Kleinregion von Zalaszentgrót aus, deren 23 Siedlungen dem Projekt ANIMA stattgeben. Für diese Region sind die Klein- und die selbst beschäftigenden Unternehmen charakteristisch. Den demographischen Angaben nach ist der Anteil der Frauen in der Region größer, trotzdem wird ihnen auf dem Arbeitsmarkt keine Arbeitsstelle angeboten. In der Region gibt es für die jungen Frauen keine Beschäftigungsalternativen.


Wobei kann das Projekt ANIMA den Unternehmerinnen behilflich sein?

 • Es verstärkt die Zusammenarbeit der Kleinunternehmerinnen in der Region, leistet ihnen bei ihrer Arbeit durch seine Verbindungen Hilfe.
 • Es wird eine Fachbibliothek angelegt, die die zu der Unternehmungstätigkeit nötigen Grunddokumente und die Grundbibliothek der Chancengleichheit der Frauen enthält.
 • Es befördert die Marketingarbeit der Unternehmerinnen durch Internetpräsentation ihrer Produkte und Dienstleistungen.
 • Die Errungenschaften der Informationsgesellschaft angewendet lockert es durch Ausbildung einer Internetgemeinschaft die Zeit- und Raumgrenzen der Unternehmungen auf, diese Initiative gilt in Ungarn noch als einzigartig.
 • Herstellung von persönlichen Beziehungen zwischen den Unternehmern der Region und ihren inländischen Partnern, weiterhin den Unternehmungen in der Umgebung von Nikitsch in Burgenland.


Konkrete Tätigkeitselemente des Projektes ANIMA
:

 1. Beförderung der Unternehmerinnen
  • Training zur Persönlichkeitsentwicklung
  • Service für Unternehmer und Beratung
  • Gründung einer Grundbibliothek für Unternehmerinnen
  • Unternehmerabende
 2. Homepageherstellung für Unternehmerinnen, Ausbildung einer Internetgemeinschaft
 3. Ausbau der Partnerschaftsbeziehungen


<< zurück


Name: CELODIN Zalaer Stiftung
Adresse: 8790 Zalaszentgrót, Kinizsi tér. 5.
Tel/fax: 83/ 360- 057
E-mail: celoding@matavnet.hu, celodins@matavnet.hu

Mitarbeiter:Guitprechtné Molnár Erzsébet

Sie ist 1954 geboren. Schulabschluss: Volksbildnerin, Bibliothekarin. Sie wohnt im Komitat Zala, in Türje. 10 Jahre lang war sie die Bürgermeisterin von Türje. Während ihrer Bürgermeisterschaft kam die erste gewählte Selbstverwaltung von Kindern und Jugendlichen in Ungarn zustande. Sie war die Initiatorin und sieben Jahre lang die Vorsitzende der ZalA-KAR Regionalen Innovationsvereinigung. Seit 10 Jahren ist sie Vorsitzende des Vereines für die Zalaer Dörfern. Ihr Interessenkreis und zugleich ihr Arbeitsgebiet sind die Provinzentwicklung, Arbeit in der Kleinregion, Anschlussmöglichkeiten für die in der Entwicklung zurückgeb-

liebenen Gebiete, Beschäftigung mit den Menschen von ungünstiger Lage, Bewerbungsschreiben und Fachberatung dabei.Talpalló Péterné (Edit)

Sie ist 1954 in Egervár geboren. Schulausbildung: Buchhalterin. Derzeitig wohnt sie in Türje, ist verheiratet und Mutter von 2 erwachsenen Kindern. Seit 31. Dezember 1993 schließt sie Geschäfte für die Generali-Providencia Versicherungsanstalt ab. Seit 1997 arbeitet sie hier als hauptberufliche Unternehmerin. Seit 2000 verstärkt sie das Team von CELODIN.

Vajda Veronika

Sie ist 1981 in Zalaszentgrót geboren. Im Februar 2003 hat sie an der Fakutät für Buchführung absolviert. Sie ist ökonom von Berug. Zur Zeit arbeitet sie ab Mai 2003 als Mitarbeiterin bei Celodin Zalaer Stiftung.

 


<< zurück

Rövid leírás a térségről>> Térkép>>

ZalA-KAR Térségi Innovációs Társulás>>

Zalavölgye Térségi Területfejlesztési Társulás>>

 

<<vissza

 

 

 

 

 

 

Zalaszentgrót bemutatása

Zalaszentgrót Magyarország nyugati felében, Zala megye észak-keleti részén található; az Osztrák határtól mindössze 60 km-re. A város térsége a megye hat statisztikai körzetének egyike, településszáma 24, népessége: 18600 fő.
A körzet gazdasági és kulturális központja a Zalaszentgrót városa, mely a Zala folyó völgyében terül el; lakóinak száma 7400 fő.
A dombos, erdőkben, gyógyfürdőkben gazdag táj, jó levegőjével, hangulatos apró falvaival egyre több turista számára jelent kikapcsolódási, pihenési lehetőséget

<<vissza

 

 

 

<<vissza